Budući srednjoškolci i srednjoškolke,

bliže se mala matura i upis u srednje škole. Kao što do sada već sigurno znate,  polaganje završnog ispita očekuje vas od 15. do 17. juna  (15.06. srpski jezik, 16.06. matematika, 17.06. kombinovani test), a popunjavanje i predaja liste želja je 25. i 26. juna.

Ukoliko se još uvek niste odlučili koju školu i obrazovni profil ćete izabrati za nastavak svog školovanja, podsećamo vas da i ove godine izabrane mašinske i elektrotehničke škole nude modernizovane trogodišnje zanatsko-tehničke profile bravar-zavarivač, električar i industrijski mehaničar.

IMG_9919

Veći obim i kvalitetnija praktična nastava

Školovanje za ove profile realizuje se po kooperativnom modelu obrazovanja i ima brojne prednosti:

  • Povećan obim i unapređen kvalitet praktične nastave u kompanijama
  • Bolje šanse za zaposlenje po završetku školovanja
  • Sticanje znanja i veština za pokretanje sopstvenog biznisa

Ukoliko se odlučite za jedan od ova tri obrazovna profila, praktična znanja i veštine, već od druge godine školovanja, sticaćete u kompaniji, kroz obuku na savremenim mašinama i uz podršku mentora/instruktora koji su kvalifikovani za rad sa mladima. Ovakav način obuke osposobljava vas da odmah po završetku školovanja samostalno obavljate posao za koji ste se tri godine pripremali. Osim toga, praktičnom nastavom koja se realizuje u realnim radnim uslovima, pored veština, stičete i veliko iskustvo kroz saradnju sa starijim kolegama.

IMG_9974

Profili bravar-zavarivač, električar i industrijski mehaničar školuju za zanimanja koja imaju veliki potencijal za zapošljavanje jer su poslodavcima potrebni kadrovi ovih struka. To znači da ćete, ukoliko završite jedan od ova tri profila, povećati svoje šanse da se po završetku školovanja zaposlite u nekoj od domaćih ili stranih kompanija. Takođe, kroz predmet preduzetništvo, imaćete priliku da steknete znanja i veštine koje vas osposobljavaju da, ukoliko želite, otpočnete sopstveni biznis.

Dodatne pogodnosti

Osim kvalitetne praktične nastave, većina kompanija koje sarađuju sa školama u obrazovanju budućih bravara-zavarivača, električara i industrijskih mehaničara, obezbeđuju učenicima i dodatne vidove podrške – zaštitnu opremu, stipendije, topli obrok ili nadoknadu putnih troškova.

Važno je da znate!

Profili bravar-zavarivač, električar i industrijski mehaničar nisu rezervisani samo za dečake, već  su podjednako atraktivni i za devojčice. Zbog upotrebe savremenih tehnologija, fizička snaga nije preduslov za bavljenje ovim zanimanjima, tako da se njima danas uspešno mogu baviti i žene.

2

Škole u kojima možete upisati ove profile i šifre za popunjavanje liste želja:

BRAVAR-ZAVARIVAČ

ELEKTRIČAR

INDUSTRIJSKI MEHANIČAR

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije kontaktirajte najbližu školu koja nudi željeni profil.

Želimo vam puno sreće na završnom ispitu i prilikom upisa!

Upis u srednje škole za školsku 2016/17. godinu