upis_druge_generacijeI ove godine izabrane mašinske i elektrotehničke škole nude đacima mogućnost kvalitetnog školovanja za zanatsko-tehnička zanimanja u kojima postoji veliki potencijal za zapošljavanje. U pitanju su trogodišnji obrazovni profili bravar-zavarivač, električar i industrijski mehaničar. Škole u kojima đaci mogu upisati ove profile, kao i šifre za popunjavanje liste želja su:

BRAVAR-ZAVARIVAČ  

 1. Politehnička škola Kragujevac, šifra SUKG SE 3D22S
 2. Mašinska tehnička škola „14. oktobar“, Kraljevo, šifra RSKR SD 3D22S
 3. Tehnička škola „Ivan Sarić“, Subotica, šifra SBSU SG 3D22M
 4. Tehnička škola Obrenovac, šifra BGOB SB 3D22S
 5. Tehnička škola Mladenovac, šifra BGML SB 3D22S
 6. Tehnička škola “Zmaj”, Zemun, šifra BGZM SE 3D22S
 7. Srednja tehnička škola “Nikola Tesla”, Sremska Mitrovica, šifra SMSM SE 3D22S

ELEKTRIČAR

 1. Elektrotehnička škola „Mihajlo Pupin“, Novi Sad, šifra JBNS SI 3E19S
 2. Tehnička škola „Kolubara“, Lazarevac, šifra BGLA SB 3E19S

INDUSTRIJSKI MEHANIČAR

 1. Tehnička škola „Milenko Verkić Neša“, Pećinci, šifra SMPE SA 3D23S
 2. Tehnička škola „Ivan Sarić“, Subotica, šifra SBSU SG 3D23
Upis druge generacije đaka u modernizovanim zanatsko-tehničkim profilima