w21

Tehničku školu Požega je u periodu 16-18.11.2015. posetila četvoročlana delegacija iz Poslovno-školskog centra iz grada Vizau u Nemačkoj sa kojim je prošle godine škola, uz posredovanje GIZ-a, potpisala Sporazum o razumevanju.

Direktor školskog centra iz Vizaua, njegov pomoćnik i dva nastavnika, stručnjaka za CNC oblast i informatičku delatnost, bili su gosti na prijemu kod predsednika opštine Požega. Tom prilikom iskazano je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom dveju obrazovnih institucija a razgovaralo se i o mogućnostima da se uspostavi veza na nivou gradova i privrede. Poseta je uključila i obilazak Centra savremenih tehnologija koji funkcioniše u okviru škole i kompanija u koje đaci Tehničke škole Požega odlaze na praktičnu nastavu.

Početkom decembra predstoji poseta nastavnika požeške škole internacionalnoj stručnoj obuci za rad na CNC mašinama koji organizuje škola u Vizau.

Tehnička škola Požega ugostila partnere iz Nemačke