pecinci1 pecinci2
Kao rezultat javno-privatnog partnerstva pećinačke tehničke škole, GIZ-a i kompanije Robert Bosch d.o.o. u obrazovni sistem Srbije je od septembra 2014. godine uveden potpuno nov obrazovni profil industrijski mehaničar. Radi se o profilu koji školuje kadrove potrebne ne samo fabrici za proizvodnju sistema brisača Robert Bosch d.o.o, već i brojnim drugim kompanijama koje se bave industrijskom proizvodnjom. Zahvaljujući dogovoru/ugovoru između pećinačke tehničke škole i Bosch-a, đaci koji se školuju za industrijske mehaničare imaju praktičnu nastavu u fabrici u kontinuitetu od po nekoliko meseci, u drugoj godini tri meseca za redom, a u trećoj godini dva puta po tri meseca u bloku. Ovim modelom nastave učenici stiču praktične veštine u fabrici, kroz obuku na savremenim mašinama o čemu se stara mentor, radnik kompanije Bosch, posebno zadužen i obučen za rad sa učenicima. Obukom u realnim radnim uslovima, pored veština, učenici stiču i veliko iskustvo kroz saradnju sa starijim kolegama. Kombinovanjem teorijskog znanja koje stiču u školi, uz praktično znanje i tehničke kvalifikacije koje dobijaju u fabrici, učenici se na pravi način osposobljavaju za potrebe privrede i imati veću mogućnost za zapošljavanje u oblasti industrijske mehanike nakon završenog školovanja.

Kompanija Robert Bosch d.o.o je, u saradnji sa GIZ-om i opštinom Pećinci, pomogla da školska radionica bude potpuno renovirana i prilagođena potrebama praktične nastave u prvoj godini školovanja. Na taj način omogućeno je da se učenici adekvatno pripreme za ono što ih od druge godine čeka, a to je praksa u fabrici. Edukacija u fabrici podrazumeva i uključivanje učenika i u samu proizvodnju, na poslovima popravke i održavanja mašina, kao i učešće u manjim projektima kao što je individualni rad na konstruisanju malih sklopova.

Ulaganje u obrazovanje kadrova je za kompaniju Robert Bosch prioritet. Nameru da podrži obrazovanje ova uspešna firma pokazuje i kroz spremnost da za vreme prakse u fabrici, učenici dobijaju simboličnu finansijsku nadoknadu, topli obrok i prevoz, što ih dodatno motiviše i doprinosi njihovom zdravom odnosu prema radu. Kao rezultat aktivnog učešća u obrazovanju industrijskih mehaničara, Robert Bosch d.o.o. dobija kvalifikovane radnike, profilisane u skladu sa potrebama same kompanije i spremne da se odmah po završetku školovanja samostalno uključe u proizvodnju.