pozega1 pozega2
Saradnju sa privrednicima iz okruženja Tehnička škola u Požegi počela je još pre desetak godina kada je rukovodstvo škole, kroz dijalog sa predstavnicima privrede i uz podršku GIZ-a, donelo odluku da se četvorogodišnji obrazovni profil tehničar za kompjutersko upravljanje prilagodi potrebama preduzeća „Inmold“ d.o.o, a da se sa Livnicom Požega pokrene ogledni trogodišnji obrazovni profil livac-kalupar, koji će najboljim učenicima omogućiti da se odmah po završetku školovanja zaposle.

Uvođenje profila livac-kalupar, međutim, nije išlo glatko. Prve godine odziv učenika je bio slab, i pored garancija da će po završetku školovanja dobiti posao. Ali već sledeće godine, kada su budućim učenicima pored zagarantovanog posla ponuđene i stipendije, plaćen prevoz, udžbenici i stručne ekskurzije, Tehnička škola Požega je formirala celo odeljenje i takav trend se nastavio. U Livnici su, takođe, veoma zadovoljni ovakvim odzivom, jer umesto prekvalifikovanih radnika iz srodnih struka, imaju školovane livce. Pre uspostavljanja saradnje sa školom Livnica je svoje radnike morala da obučava od početka. Bilo je potrebno više meseci uhodavanja da bi oni mogli da se samostalno uključe u proizvodnju što je značajno smanjivalo produktivnost preduzeća. Rukovodstvo livnice izuzetno je zadovoljno đacima Tehničke škole koji tokom trogodišnjeg školovanja za zanimanje livac-kalupar dobar deo nastave provedu u proizvodnim halama livnice. Oni tokom prve godine na praktičnoj nastavi u firmama provode jedan dan nedeljno, u drugoj dva, a tokom završne godine tri dana i to ne kao posmatrači, već kao aktivni učesnici, tako da im kad izađu iz škole rad više nije stran. Ovakava srazmera između teorijske i praktične nastave je pokazala odlične rezultate. Onima koji žele da nastave školovanje Livnica ne traži da vrate stipendije, naprotiv, dodatno finansira njihovo usavršavanje, ali uz obavezu da se posle više škole ili fakulteta zaposle u Livnici.

I Goran Janković, osnivač i vlasnik preduzeća za proizvodnju alata, kalupa i izlivaka „Inmold“ d.o.o. odmah je prepoznao priliku da u saradnji sa Tehničkom školom dođe do kvalifikovanih tehničara za kompjutersko upravljanje koji su potrebni njegovoj kompaniji. Ovaj preduzetnik stipendira tridesetak najboljih učenika svih godina, koji će posle završetka škole naći zaposlenje u ovoj kompaniji. Učenicima koji najčešće potiču iz porodica u teškoj materijalnoj situaciji, od presudne važnosti je, pored stipendija, i to što im se rad na praksi u preduzeću plaća od 120 do 150 dinara po satu. To ih je i podstaklo da upišu ovaj profil, jer neki od njih su jedini u porodici koji privređuju i zato se trude da i subotom dolaze u preduzeće na praksu. Pored toga, najbolji među stipendistima Inmolda imaju priliku da o trošku preduzeća putuju u Austriju i Nemačku kako bi se upoznali sa načinom rada u tamošnjim fabrikama. Pre nego što započnu stručnu praksu u proizvodnim halama u Inmoldu, učenici se za boravak u preduzeću pripremaju u školskom Centru savremenih tehnologija gde imaju praktičnu nastavu na CNC mašinama koje je donirao Inmold i simulatorima koje je obezbedio GIZ. Vrednost investicije Inmold-a je oko 200.000 evra. Janković smatra da preduzetnici, ako žele dobre stručnjake, moraju da investiraju u obrazovanje mladih ljudi. Primeri iz prakse potvrđuju da je bolje ulagati u kvalitetno obrazovanje budućih zaposlenih nego baviti se „brzinskom“ prekvalifikacijom kadrova iz drugih struka.