pozega1 pozega2

Šta je školsko partnerstvo?

Školsko patnerstvo predstavlja uspostavljanje saradnje između dve ili više škola u okviru jedne ili više različitih država usmerene na razmenu iskustava i ideja, i povezivanje nastavničkog kadra, sa jedne strane, ili učenika, sa druge strane. Školsko partnerstvo podrazumeva dugoročno povezivanje škola-partnera, koje bi trebalo da nadživi promene u strukturama škole i kratkoročne poteškoće koje se mogu javiti kod partnera. Ovakav vid saradnje omogućava ne samo saradnju na nivou obrazovanja, već i promociju privrednih i kulturnih odlika lokalnih zajednica i država.

Zašto školska partnerstva?

skolska partnerstvaOvakvim vidom saradnje između škola stvaraju se uslovi za profesionalno i lično usavršavanje profesora i menadžmenta škole. Naime, školska partnerstva podrazumevaju učešće nastavnog osoblja i rukovodstva škole u programima razmene. Veća mobilnost nastavnog kadra omogućava učenje, razmenu iskustava i ideja sa kolegama iz drugih sredina i povezivanje kako bi zajednički mogli da rade na razvoju novih nastavnih metoda i pristupa radi primene u svojim sredinama. Ipak, najveću korist imaju učenici srednjih škola kojima školska partnerstva pružaju priliku da se upoznaju sa sadržajem i načinom rada u školama, ali i sa običajima, navikama, jezikom, načinom života njihovih vršnjaka u inostranstvu. Neke od utisaka učenika ekonomskih škola koji su učestvovali u programima razmene možete pročitati ovde (Novi Pazar, Subotica, Nis)

Više informacija o tome šta je potrebno da školska partnerstva zažive i opstanu, o mogućnostima za finansiranje, vrstama razmene (učenici/nastavnici), uključivanju i umrežavanju drugih institucija poput privrednih i zanatskih komora, fondacija i slično možete naći u publikaciji Priručnik Kako uspostaviti školska partnerstva.

Partnerstvo srpskih i nemačkih tehničkih škola

skolska partnerstvaKroz prethodne faze projekta „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja“ ostvareno je 30 školskih partnerstava između ekonomskih škola u Srbiji i ekonomskih škola Nemačkoj. I zanatsko-tehničke škole trenutno uključene u projekat rade na povezivanju i uspostavljanju partnerstava sa nemačkim školama iz istih područja rada. Novina i dodatni kvalitet u odnosu na prethodne faze projekta je uključivanje predstavnika privrede kao direktnih učesnika razmene, što je u potpunosti u skladu sa trenutnim fokusom na kooperativno obrazovanje u kome privreda igra aktivnu ulogu.