leskovac2 leskovac1
Mare Karanfilović, direktorka Škole za tekstil i dizajn u Leskovcu, videla je u dolasku nemačke tekstilne kompanije Falke 2012. godine ogromnu priliku za mlade u regionu. Ova škola, inače jedna od starijih škola u Srbiji sa tradicijom dugom 125 godina, uspostavila je sa kompanijom Falke uspešnu saradnju sa ciljem da se spremno odgovori na potrebe rastuće tekstilne industrije u regionu. Direktorka škole i generalni direktor Falke-a, Martin Niland, postigli su dogovor da obrazovanje mladih ubuduće bude više usmereno ka potrebama tekstilne kompanije, tj. da već u školi učenici imaju znatno veće veze sa praksom.

S tim ciljem, u junu 2014. godine, uz podršku GIZ-a i kompanije Falke, u školi je otvoren trening centar u kome se sada odvija praktična nastava za učenice i učenike ove škole. GIZ je renovirao prostor i opremio trening centar alatima i uređajima neophodnim za funkcionisanje mašina koje je donirala kompanija Falke. Instalirano je petnaestak mašina, dva automata za pletenje čarapa, zatim ručne, automatizovane i kružne pletaće mašine. Učenici/ce na praktičnoj nastavi u trening centru samostalno izrađuju čarape na mašini koju je donirala kompanija Falke. Njima je izuzetno važno da se osposobe za rad, kako bi odmah nakon završetka školovanja mogli da se uključe u proizvodnju. Prodajom proizvedenih čarapa po simboličnoj ceni obezbeđuju se sredstva i materijali za dalju obuku.

Kroz praktičnu nastavu koja se odvija u školskom trening centru, ali što je još važnije, i kroz stručnu praksu u kompaniji Falke, učenici/ce stiču veće šanse za zapošljavanje jer je program obuke takav da im omogućava da odmah nakon završenog školovanja odgovore na zahteve sveta rada. Praksa u fabrici učenicima pruža priliku da upoznaju kompaniju i osete atmosferu u radnom okruženju, a poslodavcu daje šansu da proceni buduće svršene učenike i svoje potencijalne radnike.