pecinci1 leskovac2 pozega2
Često se može čuti da se kompanije u Srbiji žale na nedostatak stručne radne snage u zanatstvu i tehničkim zanimanjima. Nezadovoljstvo poslodavaca proizilazi uglavnom iz nedostatka neophodnih praktičnih kompetencija svršenih srednjoškolaca. S druge strane, privreda se premalo uključuje u kreiranje i realizaciju srednjeg stručnog obrazovanja. Neki podaci pokazuju da je svega 38% poslodavaca organizovalo praksu za učenike. Neki od razloga za izostanak prakse u preduzećima su nepostojanje odgovarajućih radnih i bezbednosnih uslova, zastarela oprema, nedostatak obučenih mentora i poznavanja načina na koji može da se organizuje takav vid rada sa učenicima. Vrlo često uzrok tome leži i u nedovoljnoj komunikaciji i saradnji između srednjih stručnih škola i preduzeća. Ipak, postoji značaj broj domaćih i stranih kompanija u Srbiji koje aktivno učestvuju u kooperativnom obrazovanju jer su njihovi poslodavci shvatili da im je ovakav način rada daleko isplativiji. Interes kompanija je da dobiju kvalifikovanu radnu snagu, koju od početka mogu da obučavaju prema svojim potrebama. One će radije da ulože u učenika koga kroz praksu mogu da profilišu shodno svom poslovnom procesu, nego da sa tržišta rada uzimaju nekvalifikovanu radnu snagu i da u njihovu prekvalifikaciju ulažu daleko više vremena i novca. Takve kompanije su spremne da najboljim učenicima na praksi ponude posao, jer je radnike koji su već kvalifikovani, kasnije mnogo lakše usavršavati.

Tehnička škola Vlasotince i lokalne kompanije

 

Tehnička škola Vlasotince već decenijama sarađuje sa lokalnom privredom u obrazovanju svojih učenika, a uspesi proistekli iz višedecenijskog iskustva ohrabrili su je da tu saradnju pokuša da podigne na viši nivo. Sa tim ciljem u maju 2016. godine uspostavljeno je javno-privatno partnerstvo između škole, opštine Vlasotince, Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ i lokalnih kompanija („Gruner“, „Elrad“, „Elrad Wire Systems“, „Falke“, IGM „Mladost“ i SLR „Vitko“), koje su prepoznale značaj svog aktivnog učešća u obrazovanju radne snage koja im je potrebna. Rezultat tog partnerstva jeste uvođenje novog obrazovnog profila industrijski mehaničar i renovirana školska radionica u kojoj se realizuje praktična nastava. Ukupan obim investicija strana potpisnica sporazuma o javno-privatnom partnerstvu iznosi oko 100.000 evra, a značajne uštede ostvarene su zahvaljujući napornom radu direktora škole, nastavnika i učenika koji su lično učestvovali u radovima na obnovi i opremanju radionice.

Vlasotinačke kompanije koje su potpisnice sporazuma u obavezi su da učenicima obezbede učenje kroz rad uz stalni nadzor i podršku obučenih instruktora, kao i novčanu nadoknadu. Za većinu mladih to je dodatni podsticaj i motivacija da ozbiljno i posvećeno ispunjavaju obaveze koje kao učenici imaju. Pre nego što se u listi želja izjasne gde bi želeli da obavljaju praksu, učenici obilaze sve kompanije koje sarađuju sa školom. Prilikom odabira vode se različitim saznanjima koja imaju o firmama – o visini zarada, radnim uslovima, činjenici da li je u njima zaposlen neko koga poznaju i sl. Odluku koga će primiti na praksu nadležni u kompanijama donose nakon intervjua sa učenicima. Pokazalo se da je ovakav sistem selekcije učenika efikasan, a u najvećem broju slučajeva ispunjene su i želje učenika i očekivanja kompanija.

Značaj ovog partnerstva škole sa privredom prepoznala je i opština Vlasotince koja je samo u opremanje radionica za praktičnu nastavu u Tehničkoj školi Vlasotince uložila je oko 20.000 evra.

Javno -privatno partnerstvo predstavlja zamajac razvoja Tehničke škole Vlasotince, a ne bi ga bilo da kompanije „Gruner“, „Elrad“, „Elrad Wire Systems“,  „Falke“, IGM „Mladost“ i SLR „Vitko“ nisu prepoznale svoj interes da se aktivno uključe u školovanje svojih budućih kadrova. Ove firme vrlo ozbiljno pristupaju ulaganju u obrazovanje jer su svesne da, kroz praksu koja se realizuje u njihovim pogonima, učenike mogu da profilišu shodno svom poslovnom procesu i u skladu sa svojim potrebama.

Tehnička škola „Milenko Verkić Neša“ u Pećincima i kompanija

Robert Bosch d.o.o.

pecinci1Kao rezultat javno-privatnog partnerstva pećinačke tehničke škole, GIZ-a i kompanije Robert Bosch d.o.o. u obrazovni sistem Srbije je od septembra 2014. godine uveden potpuno nov obrazovni profil industrijski mehaničar… pročitajte više

Škola za tekstil i dizajn Leskovac i kompanija Falke

leskovac2Mare Karanfilović, direktorka Škole za tekstil i dizajn u Leskovcu, videla je u dolasku nemačke tekstilne kompanije Falke 2012. godine ogromnu priliku za mlade u regionu. Ova škola, inače jedna od starijih škola u Srbiji sa tradicijom dugom 125 godina, uspostavila je sa kompanijom Falke uspešnu saradnju… pročitajte više

Tehnička škola i lokalna preduzeća u Požegi

pozega2Saradnju sa privrednicima iz okruženja Tehnička škola u Požegi počela je još pre desetak godina kada je rukovodstvo škole, kroz dijalog sa predstavnicima privrede i uz podršku GIZ-a, donelo odluku da se četvorogodišnji obrazovni profil tehničar za kompjutersko upravljanje prilagodi potrebama preduzeća „Inmold“ d.o.o, a da se sa Livnicom Požega pokrene ogledni trogodišnji obrazovni profil livac-kalupar… pročitajte više