pecinci1 leskovac2 pozega2
Često se može čuti da se kompanije u Srbiji žale na nedostatak stručne radne snage u zanatstvu i tehničkim zanimanjima. Nezadovoljstvo poslodavaca proizilazi uglavnom iz nedostatka neophodnih praktičnih kompetencija svršenih srednjoškolaca. S druge strane, privreda se premalo uključuje u kreiranje i realizaciju srednjeg stručnog obrazovanja. Neki podaci pokazuju da je svega 38% poslodavaca organizovalo praksu za učenike. Neki od razloga za izostanak prakse u preduzećima su nepostojanje odgovarajućih radnih i bezbednosnih uslova, zastarela oprema, nedostatak obučenih mentora i poznavanja načina na koji može da se organizuje takav vid rada sa učenicima. Vrlo često uzrok tome leži i u nedovoljnoj komunikaciji i saradnji između srednjih stručnih škola i preduzeća. Ipak, postoji značaj broj domaćih i stranih kompanija u Srbiji koje aktivno učestvuju u kooperativnom obrazovanju jer su njihovi poslodavci shvatili da im je ovakav način rada daleko isplativiji. Interes kompanija je da dobiju kvalifikovanu radnu snagu, koju od početka mogu da obučavaju prema svojim potrebama. One će radije da ulože u učenika koga kroz praksu mogu da profilišu shodno svom poslovnom procesu, nego da sa tržišta rada uzimaju nekvalifikovanu radnu snagu i da u njihovu prekvalifikaciju ulažu daleko više vremena i novca. Takve kompanije su spremne da najboljim učenicima na praksi ponude posao, jer je radnike koji su već kvalifikovani, kasnije mnogo lakše usavršavati.

Tehnička škola „Milenko Verkić Neša“ u Pećincima i kompanija
Robert Bosch d.o.o.

pecinci1Kao rezultat javno-privatnog partnerstva pećinačke tehničke škole, GIZ-a i kompanije Robert Bosch d.o.o. u obrazovni sistem Srbije je od septembra 2014. godine uveden potpuno nov obrazovni profil industrijski mehaničar… pročitajte više

Škola za tekstil i dizajn Leskovac i kompanija Falke

leskovac2Mare Karanfilović, direktorka Škole za tekstil i dizajn u Leskovcu, videla je u dolasku nemačke tekstilne kompanije Falke 2012. godine ogromnu priliku za mlade u regionu. Ova škola, inače jedna od starijih škola u Srbiji sa tradicijom dugom 125 godina, uspostavila je sa kompanijom Falke uspešnu saradnju… pročitajte više

Tehnička škola i lokalna preduzeća u Požegi

pozega2Saradnju sa privrednicima iz okruženja Tehnička škola u Požegi počela je još pre desetak godina kada je rukovodstvo škole, kroz dijalog sa predstavnicima privrede i uz podršku GIZ-a, donelo odluku da se četvorogodišnji obrazovni profil tehničar za kompjutersko upravljanje prilagodi potrebama preduzeća „Inmold“ d.o.o, a da se sa Livnicom Požega pokrene ogledni trogodišnji obrazovni profil livac-kalupar… pročitajte više