HarbersU Privrednoj komori Srbije 9. novembra je predstavljena Studija izvodljivosti uvođenja dualnog obrazovanja, čiju je izradu kroz projekat GIZ-a „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji“, podržalo Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke.

Na otvaranju skupa govorili su Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, Željko Sertić, ministar privrede u Vladi Srbije i Aksel Ditman, ambasador Nemačke u Srbiji. Studiju izvodljivosti koja je urađena na inicijativu Privredne komore Srbije predstavio je Hajnc-Diter Harbers, vođa GIZ projekta „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja“.

U studiji su predstavljeni uslovi, mogućnosti i opcije uvođenja dualnog obrazovanja u sistem srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji i date su preporuke koje će biti razmotrene pre svega od strane privrednika, ali i od drugih zainteresovanih strana. Privredna komora Srbije trebalo bi da preuzme ulogu facilitatora u vezi sa aktivnim učešćem i preuzimanjem odgovornosti kompanija u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja zasnovanog na dualnom principu. Od ključne važnosti biće privlačenje poslodavaca i kompanija kao i uvođenje mehanizama podrške kojima bi se osigurao kvalitet procesa učenja kako u školama, tako i u kompanijama. U delu reforme sistema koji se tiče učešća kompanija Privredna komora trebalo bi da bude glavni pokretač.

Hajnc-Diter Harbers, vođa GIZ projekta, naglasio je da je prelazak sa sistema srednjeg stručnog obrazovanja zasnovanog na školi na dualni sistem istovremeno zahtevan i obećavajući proces. Zahtevan je jer ne postoji gotovo uputstvo kako dizajnirati željenu promenu, a obećavajući je zbog toga što postoji dosta potencijala za unapređenje aktuelnog sistema srednjeg stručnog obrazovanja. Harbers je svoje izlaganje iskoristio da promoviše proizvodna, zanatska zanimanja koja, uprkos trenutno slaboj zainteresovanosti mladih za njih, daju mladima dobru perspektivu.
Skup povodom predstavljanja Studije izvodljivosti bio je i prilika da se predstave dosadašnja iskustva i rezultati učešća privrede u obrazovanju. U okviru GIZ-ovog projekta, model obrazovanja zasnovan na dualnom principu implementira se u 10 škola u Srbiji kroz tri obrazovna profila mašinske i elektro struke i uz podšku 22 kompanije. Planirano je da se u narednom periodu ovaj princip primeni i na druga područja rada uz uključivanje novih škola i kompanija u implementaciju.

Studiju izvodljivosti uvođenja dualnog obrazovanja u Srbiji možete preuzeti OVDE

Predstavljena Studija izvodljivosti uvođenja dualnog obrazovanja u Srbiji