GIZ TVET PKS Mart2016 - Miodrag-mitja-Bogdanovic-5624 (Medium)

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije i An-Katrin Henšel, vođa tima GIZ projekta „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji“ potpisali su danas Memorandum o razumevanju u cilju uspešnog promovisanja kooperativnog/dualnog modela srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji.

Memorandumom o razumevanju predviđena je ključna uloga PKS u informisanju i privlačenju kompanija i poslodavaca da se aktivno uključe u realizaciju obrazovanja po ovom modelu, kao i intenzivna saradnja na unapređenju regulatornog okvira koji bi omogućio nastavak uvođenja tog modela u školski sistem Srbije.
Ističući da je dualno obrazovanje magnet za investitore kojima je potrebna obrazovana i kvalitetna radna snaga
Marko Čadež, predsednik PKS, rekao je da treba postepeno uvoditi taj model u Srbiji u tesnoj saradnji privrede i obrazovnih institucija. Sve ankete pokazuju da su kompanije u Srbiji spremne da sarađuju na uvođenju kooperativnog/dualnog modela obrazovanja, dodao je predsednik PKS. Podseća da u Srbiji 75 odsto osnovaca upiše srednje škole, dok se praktična nastava, trenutno odvija u oko 1100 preduzeća.
Predsednik PKS zahvalio je nemačkoj vladi i GIZ-u na pomoći i podršci  u unapređenju komorskih kapaciteta.
U okviru projekta “Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji” koji GIZ sprovodi u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kooperativni model obrazovanja zasnovan na dualnom principu za sada se implementira u 10 škola u Srbiji, kroz tri profila mašinske i elektro struke i uz podršku 22 kompanije. U narednom periodu ovaj princip trebalo bi da se primeni i na druga područja rada i zanimanja kojima su potrebni kvalifikovani kadrovi i modernizovani nastavni program, objasnila je An-Katrin Henšel.
GIZ će obezbediti i stručnu podršku u izgradnji kapaciteta Centra za edukaciju Privredne komore Srbije za preuzimanje određenih odgovornosti u kooperativnom/dualnom modelu. Poseban akcenat podrške GIZ-a biće na jačanju kapaciteta Komore za pripremu polaznih osnova za reviziju postojećeg regulatornog okvira kojim bi se osigurala uspešna i održiva implementacija kooperativnog/dualnog modela odnosno osigurao pre svega kvalitet obuke u kompanijama, istakla je An-Katrin Henšel.
Potpisan Memorandum o razumevanju PKS i GIZ VET projekta