ministarstvo

Osnovna ovlašćenja i delokrug rada Ministarstva utvrđeni su Zakonom o državnoj upravi i Zakonom o ministarstvima. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: istraživanje, planiranje i razvoj predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda; dopunsko obrazovanje dece domaćih državljana u inostranstvu; upravni nadzor u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju i učeničkom i studentskom standardu; učešće u izgradnji, opremanju i održavanju objekata predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda od interesa za Republiku Srbiju; stručno-pedagoški nadzor u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i učeničkom standardu; organizaciju, vrednovanje rada i nadzor nad stručnim usavršavanjem zaposlenih u prosveti; nostrifikaciju i ekvivalenciju javnih isprava stečenih u inostranstvu; unapređenje društvene brige o obdarenim učenicima i studentima; unapređenje društvene brige o učenicima i studentima sa posebnim potrebama, stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem, razvoj i unapređenje naučnoistraživačke delatnosti u funkciji naučnog, tehnološkog i privrednog razvoja; predlaganje i realizaciju politike i strategije naučnog i tehnološkog razvoja; utvrđivanje i realizaciju programa naučnih, tehnoloških i razvojnih istraživanja; usavršavanje kadrova za naučnoistraživački rad; predlaganje i realizaciju inovacione politike; podsticanje tehnopreduzetništva, transfera znanja i tehnologija u privredi; razvoj i unapređenje inovacionog sistema u Republici Srbiji; propise u oblasti zaštite i prometa prava intelektualne svojine; razvoj funkcionisanja sistema naučno-tehnoloških informacija i programa razvoja naučno-tehnološke infrastrukture; istraživanje u oblasti nuklearne energije; sigurnost nuklearnih objekata; proizvodnju i privremeno skladištenje radioaktivnih materijala, izuzev u nuklearnim energetskim postrojenjima, kao i druge poslove određene zakonom.

Osnovne unutrašnje jedinice Ministarstva su:

  • Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje;
  • Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih
  • Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
  • Sektor za razvoj i visoko obrazovanje
  • Sektor za učenički i studentski standard i investicije
  • Sektor za pravne poslove
  • Sektor za finansije
  • Sektor za inspekcijske poslove
  • Sektor za nauku
  • Sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem.

Posebne unutrašnje jedinice su: Sekretarijat Ministarstva i Kabinet ministra. Uže unutrašnje jedinice izvan sektora i Sekretarijata u Ministarstvu su Grupa za internu reviziju i Odeljenje za koordinaciju rada školskih uprava.

Detaljne informacije o radu MPNTR možete pronaći na sajtu. Ministartsvo aktivno koristi i društvene mreže (Facebook / Twitter / Youtube ), a za deo javnosti koji nije aktivan na društvenim mrežama objavljuje i Mesečnu publikaciju.

 

https://www.giz.de/en/aboutgiz/profile.html