Školovanje po kooperativnom modelu u odabranim obrazovnim profilima počelo je od školske 2014/2015. godine i trenutno se odvija u sledećim školama:

Bravar-zavarivač

Politehnička škola Kragujevac
Mašinska tehnička škola „14. oktobar“ Kraljevo
Tehnička škola „Ivan Sarić“ Subotica
Tehnička škola Obrenovac
Tehnička škola Mladenovac
Srednja tehnička škola “Nikola Tesla”, Sremska Mitrovica
Tehnička škola “Zmaj”, Zemun

Srednja mašinska škola Novi Sad

Srednja škola “Dragačevo” Guča

Električar
Elektrotehnička škola „Mihajlo Pupin“ Novi Sad
Tehnička škola „Kolubara“ Lazarevac

Elektrotehnička škola “Nikola Tesla” Niš

Industrijski mehaničar
Tehnička škola „Milenko Verkić Neša“ Pećinci
Tehnička škola „Ivan Sarić“ Subotica

Mašinska škola Niš

Tehnička škola Vlasotince

Tehnička škola Vladičin Han

Škole su izabrane na osnovu kriterijuma koje su zajednički definisali GIZ i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao predstavnici relevantnih interesnih strana. Pored opštih uslova konkursa, najvažniji kriterijum za učešće u projektu bio je da škola obezbedi kompaniju u kojoj će učenici koji upišu ove profile moći da obavljaju praksu. Osim toga, zainteresovane kompanije su se kroz pismo o namerama obavezale da će, u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima, obezbediti dodatne vidove podrške predviđene projektom kao što su:

  • povlastice za učenike na praksi u vidu stipendija, toplog obroka, pokrivanja putnih troškova i sl.
  • određeni broj radnika u kompaniji koji bi bili mentori učenicima
  • slobodno vreme od radnih obaveza za mentore kako bi prisustvovali kratkim pedagoško-didaktičkim obukama
  • poseban prostor u okviru kompanije koji može biti opremljen za potrebe obuke učenika
  • doniranje određene opreme radi opremanja školskih radionica