Naziv: Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji
Naručilac: Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ)
Partner: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Trajanje: od aprila 2013. do decembra 2019.godine

Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH), u ime nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), sprovodi projekat “Reforma srednjeg stručnog obrazovanja” u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i uz uključivanje drugih partnera, pre svega privrede, u implementaciju.

Cilj projekta je da se, u okviru formalnog sistema srednjeg stručnog obrazovanja, poboljša ponuda inkluzivnog,  kooperativnog obrazovanja za tehnička zanimanja u skladu sa potrebama tržišta.

Kontekst

Posledica procesa tranzicije i svetske finansijske i ekonomske krize u Srbiji je velika nezaposlenost koja u posebnoj meri pogađa mlade. Za dalji društveno-ekonomski razvoj Srbije naročito su važni kvalifikovani kadrovi tehničke struke obrazovani u skladu sa potrebama privrede. Uprkos visokoj stopi nezaposlenosti u Srbiji, radna mesta za kvalifikovani kadar u zanatstvu i tehničkim zanimanjima uglavnom ostaju nepopunjena, jer poslodavci ne mogu da nađu odgovarajuće stručnjake. Kompanije pre svega zameraju nedostatak neophodnih praktičnih kompetencija.

Postojeći zanatsko-tehnički profili u Srbiji pretrpani su teorijskim sadržajem. Nedovoljno su usklađeni sa aktuelnim potrebama privrede i mladih. Zbog toga su trenutno nedovoljno atraktivni kako za kompanije, tako i za mlade ljude. Privreda se takođe premalo uključuje u kreiranje i realizaciju srednjeg stručnog obrazovanja. Zato je neophodna reforma zanatsko-tehničkog obrazovanja koja se zasniva na potrebama i realizuje kroz neposredno partnerstvo između države i privrede.

Cilj – šta treba da se ostvari?

Cilj projekta je da obezbedi preduslove za inkluzivno, kooperativno obrazovanje u zanatsko-tehničkim profilima u skladu sa potrebama tržišta.

Zahvaljujući razvijanju sveobuhvatnih stručnih kompetencija doći će do boljih izgleda za zapošljavanje svršenih učenika ovih profila, te će tako biti ostvaren doprinos smanjenju nezaposlenosti u kategoriji mladih u Srbiji. Pored toga, kroz kadrove kvalifikovane u skladu sa potrebama privrede ostvaruje se doprinos povećanju konkurentnosti i razvijanju sektora privrede sa potencijalom rasta i zapošljavanja.

Pristup – šta će biti urađeno/aktivnosti koje se sprovode?

Projekat partneru na srpskoj strani obezbeđuje konsultacije za razvijanje i implementaciju kooperativnog/dualnog modela obrazovanja zasnovanog na potrebama privrede u odabranim obrazovnim profilima iz zanatsko-tehničkih područja rada, prilagođenog uslovima u Srbiji. U taj proces uključene su sve relevantne interesne strane.

Prilikom kreiranja i sprovođenja kooperativnog/dualnog modela obrazovanja, projekat inicira i moderira dijalog između relevantnih interesnih strana pod vođstvom projektnog partnera – Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Zajednički se definišu uloge i zaduženja, a sklapaju se i  sporazumi o saradnji.

Nastavni planovi i programi za odabrane obrazovne profile zanatsko-tehničke struke su dopunjeni i modernizovani. Fokus je na razvijanju stručnih kompetencija i povećanju udela praktičnih faza učenja, pre svega u kompanijama. Kako bi mogli da se primene modernizovani sadržaji nastave i učenja, nastavnici, direktori, kao i instruktori u kompanijama prolaze sveobuhvatne obuke.

Pored uključivanja privrede u kreiranje i realizaciju kooperativnog/dualnog modela obrazovanja utemeljenog na potrebama, fokus je pre svega na tome da se učenicima u dovoljnoj meri omoguće adekvatne faze učenja kroz rad i da se stvore primeri dobre prakse.

Program profesionalne orijentacije i marketinške mere  treba da promovišu dualno zanatsko-tehničko obrazovanje i da za njega probude interesovanje među učenicima i njihovim roditeljima. Za kompanije se takođe realizuju marketinške mere sa ciljem učešća u dualnom modelu obrazovanja.

Zajedno sa partnerom u projektu izabrani su sledeći obrazovni profili za zanimanja u kojima postoji veliki potencijal za zapošljavanje :

  • električar
  • bravar-zavarivač
  • industrijski mehaničar
  • modni krojač
  • mehaničar motornih vozila
  • elektromonter mreža i postrojenja.