Po dualnom modelu obrazovanja u nastavu su od septembra 2014. godine uvedena 3 trogodišnja obrazovna profila za zanimanja u kojima postoji veliki potencijal za zapošljavanje: bravar-zavarivač, električar i industrijski mehaničar. Ovi profili su izbarani sa šire liste struka koje su potrebne metalskoj, mašinskoj i elektroindustriji, a izbor je napravljen  u saradnji sa svim relevantnim institucijama: Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Nacionalnim prosvetnim savetom, Savetom za srednje stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Privrednom komorom Srbije, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Zajednicom mašinskih škola i Zajednicom elektrotehničkih škola.

Od školske 2017/18. godine, po dualnom modelu u srednjim stručnim školama u Srbiji se realizuju još dva trogodišnja zanatsko-tehnička profila – modni krojač i mehaničar motornih vozila. Profil elektromonter mreža i postrojenja je u ponudi škola od školske 2018/19. godine.

Školovanje za ove profile obezbeđuje:

  • učenje kroz rad u kompanijama, iz korišćenje savremenih tehnologija i uz podršku obučenih instruktora
  • bolje šanse za zaposlenje u domaćim i stranim kompanijama po završetku školovanja
  • sticanje znanja i veštine za pokretanje sopstvenog biznisa kroz obavezan predmet preduzetništvo

Nastavni planovi ovih profila su dopunjeni i modernizovani tako da učenicima obezbeđuju sticanje širokih kompetencija. Koncipirani su tako da objedinjuju više profila koji su ranije bili usko specijalizovani i na taj način učenike osposobljavaju ne samo za jedno, već za više zanimanja. Drugi važan segment ovog modela je veći udeo učenja kroz rad u kompanijama gde su za napredak učenika zaduženi instruktori koji prethodno uz pomoć projekta prolaze sveobuhvatnu obuku.

Osim što nudi stručne kompetencije, školovanje u navedenim profilima osposobljava učenike  i za:

  • primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu
  • timski rad
  • preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri
  • blagovremeno prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju
  • primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu
  • primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada

Pored profila modni krojač, i ostali profili bravar-zavarivač, električar, industrijski mehaničar , mehaničar motornih vozila i elektromonter mreža i postrojenja, podjednako su atraktivni i za mladiće i za devojke. Zbog upotrebe savremenih tehnologija, fizička snaga nije preduslov za bavljenje ovim zanimanjima, tako da se njima danas uspešno mogu baviti i žene.