Po završetku školovanja, učenici profila modni krojač će biti obučeni da:

  • konstruišu i modeluju odeću
  • izrađuju krojnu sliku
  • ručno i mašinski kroje
  • izrađuju mušku, žensku i dečju odeću
  • rade na automatima i specijalnim mašinama za šivenje i vez

Predviđeno je da učenici/ce tokom prve godine stiču osnovna praktična znanja u školskoj radionici, tokom druge godine provode dva dana u kompaniji, a u trećoj, završnoj godini su tri dana nedeljno na praksi u kompaniji koja sarađuje sa školom.