U hotelu Hajat u Beogradu 12. juna je održana konferencija „Učenje kroz rad: put ka mogućnostima“ u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, Privredne komore Srbije i GIZ-a,  a u partnerstvu sa Austrijskom razvojnom saradnjom i Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju.

Na konferenciji su predstavljeni različiti aspekti u vezi sa razvojem i uspostavljanjem politike učenja kroz rad u Srbiji i sumirani dosadašnji rezultati postignuti u ovoj oblasti. Između ostalog, učesnici konferencije bavili su se sledećim temama:

  • Modeli saradnje između javnog i privatnog sektora u učenju kroz rad u državama Zapadnog Balkana;
  • Usklađenost između veština i tržišta rada;
  • Zapošljavanje;
  • Upravljanjem kvalitetom;
  • Prohodnost nakon srednjeg stručnog obrazovanja;
  • Mladi iz osetljivih grupa u srednjem stručnom obrazovanju.

Evaluacija rezultata dualnog obrazovanja, dalji razvoj modela saradnje između obrazovanja i privrede, finansiranje i promocija učenja kroz rad, samo su neke od identifikovanih tema koje će, primenom zakonodavnog okvira koji definiše učenje kroz rad u Srbiji, biti od ključne važnosti u narednom periodu.

Konferenciji je prisustvovalo 211 učesnika iz državnih institucija, srednjih stručnih škola, kompanija, organizacija civilnog društva, kao i predstavnika međunarodnih i regionalnih organizacija i agencija aktivnih u oblasti obrazovanja.

Jedna od ključnih poruka konferencije je da učenje kroz rad predstavlja mehanizam koji učenicima omogućava pristup savremenim oblicima rada i sticanje kompetencija u realnom radnom okruženju, čime se povećavaju njihove šanse za zaposlenje po završetku školovanja, a istovremeno je u skladu i sa principima celoživotnog učenja.

Konferencija „Učenje kroz rad: put ka mogućnostima“ organizovana je u okviru projekta „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja“ koji po nalogu nemačke Vlade sprovode Ministartsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i GIZ. Detaljnije informacije, materijali i fotografije dostupni su na sajtu http://www.vetconference2018.org

Međunarodna konferencija o učenju kroz rad