_djt6172U Beogradu je 20-21. septembra održana konferencija Zajednička vizija: obrazovanje za praktično znanje i veštine u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i GIZ-a. Konferencije je bila prilika da se sumiraju i predstave rezultati svih dosadašnjih reformi u srednjem stručnom obrazovanju, ali takođe i da se identifikuju izazovi u reformskim aktivnostima koje predstoje. Nа konferenciji je učestvovаlo više od 200 učesnikа, predstavnika obrazovnih i privrednih institucija, nevladinih organizacija, medija, kao i predstavnika VET centara iz regiona. Live-stream konferencije pratilo je oko 100 gledalaca.

Pored pregleda dosadašnjih rezultata i narednih koraka u reformi srednjeg stručnog obrazovanja, učesnici konferencije bavili su se i temama kao što su zakonodavni okvir srednjeg stručnog obrazovanja, obrazovanje odraslih, socijalna inkluzija, karijerno savetovanje i preduzetništvo.

Obrazovanje za praktično znanje i veštine jedna je u nizu konferencija pod krovnim nazivom Zajednička vizija u okviru Nacionalnog dijaloga za podsticanje zapošljavanja mladih, koji ima za cilj da omogući unapređenje politike i prakse koja omogućuje bolje pozicioniranje mladih na tržištu rada.

Detaljnije informacije, materijali i fotografije sa konferencije dostupni su na sajtu vetkonferencija2016.org

Međunarodna konferencija o srednjem stručnom obrazovanju