Projekat “Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji –
Podrška socijalnom uključivanju osetljivih grupa”

Konkurs za dostavljanje predloga projekata
Promovisanje i unapređenje uključivanja mladih sa invaliditetom i smetnjama u razvoju u srednje stručno obrazovanje
Srednje tekstilne škole/obrazovni profil “modni krojač”

Projekat “Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji“ sprovodi se od aprila 2013. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke. Projekat zajednički sprovode Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, uz učešće svih ostalih relevantnih partnera. Projekat ima za cilj unapređenje ponude inkluzivnog kooperativnog obrazovanja za stručna zanimanja u skladu sa potrebama tržišta rada, kroz uvođenje elemenata dualnog obrazovanja u formalni sistem srednjeg stručnjog obrazovanja. Unapređenje učešća mladih iz socijalno osetljivih grupa prepoznato je kao jedan od glavnih ciljeva ovog projekta.

Koncept uključivanja mladih iz socijalno osetljivih grupa u srednje stručno obrazovanje, kao i u obrazovne profile s elementima dualnog obrazovanja, izrađen je kroz participativni pristup koji podrazumeva učešće svih relevantnih ključnih aktera. U okviru ovog koncepta, dat je pregled zakonodavnog i strateškog okvira za uključivanje ciljnih grupa, uz sažet prikaz glavnih prepreka sa kojima se ciljne grupe suočavaju u ostvarivanju pristupa pravu na obrazovanje. U konceptu su takođe iznete opšte preporuke, kao i preporuke koje se konkretno odnose na projekat, u pogledu odgovarajućeg pristupa i mera koje treba preduzeti u cilju uključivanja mladih iz socijalno ugroženih grupa u kooperativno srednje stručno obrazovanje i nastavka njihovog obrazovanja po završetku osnovne škole u opštem smislu.

U skladu sa glavnim nalazima i preporukama iznetim u konceptu, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ upućuje poziv srednjim tekstilnim školama za dostavljanje predloga projekata za podršku uključivanju mladih sa invaliditetom i smetnjama u razvoju.

Opšti i posebni ciljevi konkursa

Opšti cilj konkursa je unapređenje kvaliteta obrazovanja mladih sa invaliditetom i smetnjama u razvoju.

Na konkursu će biti izabrano najviše pet projekata srednjih stručnih škola u tekstilnom sektoru koje imaju učenike/ce u obrazovnim profilu “modni krojač” u cilju podrške integraciji mladih sa invaliditetom i smetnjama u razvoju.

Prioritetna oblast: Socijalno uključivanje mladih sa invaliditetom i smetnjama u razvoju u srednje stručne tekstilne škole / obrazovni profil “modni krojač”.

PC1: Unapređenje fizičke dostupnosti i stvaranje bezbednog okruženja za mlade sa invaliditetom;
PC 2: Unapređenje asistivnih tehnologija za podršku odgovarajućem procesu nastave i učenja;
PC3: Jačanje kapaciteta ključnih aktera na nivou škole/lokalnom nivou za obezbeđivanje povoljnijih uslova za obrazovanje mladih sa invaliditetom i smetnjama u razvoju;
PC4: Podizanje svesti svih zainteresovanih strana na nivou škole/lokalnom nivou o značaju kvalitetnog obrazovanja i jednakih mogućnosti za sve.

Finansijski aspekti

Ukupna finansijska sredstva koja će biti dodeljena putem ovog konkursa iznose 25.000 evra.
Indikativni iznos sredstava koji će pojedinačno biti dodeljen izabranim srednjim stručnim školama je do 5.000 evra.

Indikativni raspored aktivnosti u sklopu konkursa:

AKTIVNOST ROK
Otvaranje konkursa 17. april 2018.
Info-radionica namenjena školama sa ciljem predstavljanja smernica za sastavljanje predloga projekta 23. april 2018.
Rok za dostavljanje prijava 11. maj 2018.
Informisanje kandidata o tome ko je izabran 25. maj 2018.
Pružanje podrške odabranim školama da izrade detaljniji budžet i plan sprovođenja, praćenja i izveštavanja 8. jun 2018.
Početak sprovođenja projekata 22. jun 2018.

Uputstvo za pisanje predloga projekata i obrazac za prijavu na ovaj konkurs možete naći na sledećim linkovima:

Konkurs za tekstilne škole