konkursMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije raspisalo je Konkurs za srednje škole koje će realizovati kooperativni model obrazovanja u zanatsko-tehničkim profilima za prvi razred od školske 2016/2017. godine. Škole će biti izabrane na osnovu kriterijuma koji posebnu pažnju posvećuju aktivnom uključivanju privrede. Škole koje su u prethodne dve školske godine započele sa realizacijom ovih nastavnih planova i programa, ukoliko planiraju upis učenika u prvi razred u školskoj 2016/17. godini, takođe moraju učestvovati na Konkursu. Tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete preuzeti na sajtu MPNTR
http://www.mpn.gov.rs/konkurs-kooperativini-model-obrazovanja-u-zanatsko-tehnickim-profilima/

Konkurs: kooperativni model obrazovanja