Na osnovu uvida u pristiglu dokumentaciju i prema utvrđenim kriiterijumima Konkursa, komisija koju je imenovao Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, donela je odluku da profile koji se implementiraju po kooperativnom modelu obrazovanja u školskoj 2016/17. godini mogu upisati sledeće škole:

Bravar-zavarivač
1. Tehnička škola „Ivan Sarić“, Subotica
2. Mašinska tehnička škola „14. oktobar“, Kraljevo
3. Tehnička škola „Zmaj“, Zemun
4. Srednja mašinska škola Novi Sad
5. Tehnička škola Obrenovac
6. Srednja škola „Dragačevo“, Guča
7. Srednja tehnička škola „Nikola Tesla“, Sremska Mitrovica
8. Politehnička škola Kragujevac

Industrijski mehaničar
1. Tehnička škola „Milenko Verkić Neša“, Pećinci
2. Tehnička škola „Ivan Sarić“, Subotica
3. Mašinska škola Niš
4. Tehnička škola Vlasotince

Električar
1. Elektrotehnička škola „Mihajlo Pupin“, Novi Sad
2. Elektrotehnička škola „Nikola Tesla“, Niš

Odluku Komisije pogledajte na sajtu MPNTR http://www.mpn.gov.rs/odluka-o-izboru-skola-koje-ce-u-skolskoj-201617-godini-upisati-ucenike-na-neki-od-obrazovnih-profila-po-modelu-kooperativnog-obrazovanja/

Izabrane škole koje će u 2016/17. upisati bravare-zavarivače, električare i industrijske-mehaničare