SRB-Gruppe#841

Od 5. do 8. oktobra predstavnici ETŠ “Mihajlo Pupin” iz Novog Sada posetili su po drugi put partnersku školu “Ferdinand Braun” iz Fulde (Nemačka). Razgovarano je o modelu kontinuirane saradnje, a sačinjen je i Memorandum o razumevanju dve škole. Tokom posete, predstavnici GIZ-a zajedno sa gospodinom Radicom Eremić́em, rukovodiocem odeljenja za obuku u kompaniji Energotehnika Južna Bačka, predstavnicima preduzeća RS Solutions i predstavnicima škole, sastali su se u Zanatskoj komori u Fuldi i regionalnoj kancelariji u Kaselu sa predstavnicima ovih institucija. Komora je predstavila dualno obrazovanje i diskutovalo se o profilu elektrotehničar u Srbiji i sličnosti sa nemačkim profilima.

ETŠ “Mihajlo Pupin” u poseti školi iz Fulde