Po završetku školovanja, elektromonter mreža i postrojenja će biti obučen da:

  • izvodi elektromontažne radove na vodovima
  • izvodi elektromontažne radove na elektroenergetskim postrojenjima
  • izvodi priključenja na distributivnu mrežu

Predviđeno je da učenici/ce tokom prve godine stiču osnovna praktična znanja u školskoj radionici, tokom druge godine provode dva dana u kompaniji, a u trećoj, završnoj godini su tri dana nedeljno na praksi u kompaniji koja sarađuje sa školom.