pozega1 pozega2

Učenici i učenice koji završe ovaj trogodišnji obrazovni profil umeće da:

  • Izvode elektroinstalaterske radove
  • Popravljaju kućne elektrouređaje
  • Održavaju industrijsku elektroopremu

Pored sticanja praktičnih znanja o radu na električnim instalacijama u preduzećima i domaćinstvima, učenici/ce će se kroz izborne predmete dodatno obučavati za ugradnju savremenih instalacija u sisteme kao što su protivpožarni, sistemi nadzora, interfoni i drugi.

Predviđeno je da učenici/ce tokom prve godine stiču osnovna praktična znanja u školskoj radionici, tokom druge godine provode dva dana u preduzeću, a u trećoj, završnoj godini su tri dana nedeljno na praksi u lokalnom preduzeću koje sarađuje sa školom.

Škole koje upisuju učenike u profilu električar su:

Nastavni plan za modernizovani profil ELEKTRIČAR