Krajem aprila 2018. godine grupa od 12 predstavnika škola uključenih u projekat „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja“ posetila je provinciju Baden-Virtemberg na jugozapadu Nemačke. Ovaj projekat po nalogu Vlade Savezne Republike Nemačke sprovode Ministartsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i GIZ. Kroz projekat se u okviru formalnog sistema srednjeg stručnog obrazovanja uvode elementi dualne obuke za zanatsko-tehnička zanimanja u skladu sa potrebama privrede i prilagođeno uslovima u Srbiji.

Cilj putovanja bio je da se učesnici iz prve ruke upoznaju sa sistemom dualnog obrazovanja u Nemačkoj i steknu uvid u sličnosti i razlike sa srpskim modelom čija se puna implementacija očekuje od školske 2019/20. godine stupanjem na snagu nedavno usvojenog Zakona o dualnom obrazovanju. Inače, škole učesnice putovanja imaju iskustva u realizaciji modela sa elementima dualnog obrazovanja budući da već nekoliko godina školuju učenike/ce u profilima modernizovanim uz podršku projekta.

Prvog dana studijskog putovanja organizovan je prijem u Industrijsko-trgovinskoj komori (IHK) grada Rojtlingena. Predstavnica agencije za promociju regiona predstavila je turističku ponudu kao i privredne delatnosti okruga Rojtlingen, a predstavnici IHK i IHK trening akademije dali su detaljan pregled delatnosti kojima se bave i usluga koje pružaju, sa posebnim osvrtom na ulogu u sistemu dualnog obrazovanja. Pored toga, prisutni su mogli su da čuju o komorskom sistemu u Nemačkoj, načinu finansiranja, organizacionoj strukturi i načinu upravljanja u regionalnim komorama. Srpsku delegaciju prvog dana pozdravio je i generalni konzul Srbije u Štutgartu, gospodin Božidar Vučurović, koji je poželeo direktorima i nastavnicima prijatan boravak u Nemačkoj i izrazio zadovoljstvo što se i u Srbiji radi na uvođenju dualnog obrazovanja.

Drugog dana učesnici putovanja posetili su srednju stručnu školu „Filip Mateus Han“ u Balingenu u kojoj se u 118 odeljenja školuje 2500 učenika u dualnom obrazovanju. U ovoj školi realizuje se teorijska nastava za učenike 50 profila u područjima rada kao što su tekstilstvo, mašinstvo, elektrotehnika, građevinarstvo, uslužne delatnosti itd. Oko 800 kompanija sarađuje sa ovom školom, od onih sa 1-2 učenika, do velikih firmi u kojima praktični deo obuke obavlja i do 300 učenika. Nakon obilaska moderno opremljenih školskih radionica, direktori i nastavnici iz Srbije imali su priliku da od zamenika direktora škole gospodina Martina Šaca (Martin Schatz) dobiju odgovore na pitanja u vezi sa saradnjom škole i Industrijsko-trgovinske komore, planom upisa i promocijom škole, karijernim vođenjem i savetovanjem, sistemom za obezbeđivanje kvaliteta, završnim ispitima kao i životnim standardom nastavnika. U popodnevnim časovima, delegacija je posetila trening centar/akademiju u okviru kompanije Paul Horn koja ima tradiciju dugu 50 godina i 1400 zaposlenih širom sveta. Kompanija se bavi proizvodnjom reznog alata i sa 12000m2 najveća je fabrika u Tibingenu. Iako je stepen automatizacije proizvodnje 97%, kompaniji su potrebni mladi kadrovi obučeni u skladu sa najmodernijom tehnologijom. Upravo iz tog razloga, kompanija dosta ulaže u obrazovanje i u svom trening centru, koji su gosti iz Srbije bili u prilici da obuđu, realizuje obuke budućih stručnjaka, kako kroz bazično dualno obrazovanje, tako i kroz različite vrste seminara, daljeg usavršavanja i prekvalifikacija.

Informacije koje su dobili tokom stručnog dela posete bile su dragocene za direktore i nastavnike projektnih škola pre svega za dublje razumevanje razlika između sistema dualnog obrazovanja u Nemačkoj i modela koji se uvodi u Srbiji, ali i za usvajanje nekih iskustava koja se mogu primeniti na srpski kontekst. Osim stručnog dela posete, učesnici studijskog putovanja posetili su I prelepi srednjovekovni zamak Hohenzolern (Hohenzollern) u okolini grada Hehingena (Hechingen).

Studijsko putovanje za direktore i nastavnike škola u projektu „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja“ organizovano je u saradnji sa Nemačko-srpskom privrednom komorom (AHK) i uz podršku Industrijsko-trgovinske komore (IHK) grada Rojtlingena.

Direktori i nastavnici projektnih škola upoznali sistem dualnog obrazovanja u Nemačkoj