Saradnja GIZ-a i instituta Goša

Saradnja GIZ-a i instituta Goša

Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u saradnji sa Institutom za zavarivanje Goša, organizovala je seminar u oblasti zavarivanja za potrebe nastavnog kadra škola u projektu “Reforma srednjeg stručnog obrazovanja”. Seminar je obuhvatio 4 dana teorijske obuke u Beogradu i