pozega1 GIZ-VET_Miodrag-mitja-Bogdanovic-8250
Po završetku trogodišnjeg školovanja bravar-zavarivač će znati i umeti da:

  • Izrađuje delove metalnih konstrukcija mehaničkom obradom
  • Spaja delove metalnih konstrukcija razdvojivim i nerazdvojivim spojevima
  • Izrađuje i montira metalne konstrukcije i procesnu opremu
  • Kontroliše kvalitet bravarskih radova prema propisima i normativima
  • Zavaruje postupkom elektrolučnog, elektrootpornog i gasnog zavarivanja
  • Spaja delove mekim i tvrdim lemljenjem i lepljenjem
  • Kontroliše kvalitet rada pri zavarivanju

Učenici i učenice tokom prve godine stiču praktična znanja u školskoj radionici, u drugoj godini provode dva dana, a u trećoj godini tri dana nedeljno na praktičnoj nastavi u kompaniji koja sarađuje sa školom.

Nastavni plan za modernizovani profil BRAVAR-ZAVARIVAČ